Gởi yêu cầu đến email lich2012@hotprint.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua 061.8823100 / hotline: 0933.575.079 (Ms.Ngọc Bích) để nhận bộ sưu tập lịch 2012 và bảng báo giá.
Gởi email đến inhoadon@hotprint.vn để được tư vấn, nhận mẫu hóa đơn và báo giá.